Üyelik Kuralları

Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi “Üyelik Sözleşmesi” Kocatepe Mahallesi, 574 Sok. No:59 Dai:4 Eşrefpaşa Konak/İZMİR adresinde mukim SNS BİLİŞİM (Bundan sonra tüm mettin boyunca sonra “SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ” olarak anılacaktır.) ile Üye’nin, www.snsbilisimteknoloji.com isimli web sitesinde sunduğu Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. SNS Bilişim ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.snsbilisimteknoloji.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu bağlamda yine ilgili mevzuat kapsamında SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur.  www.snsbilisimteknoloji.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, Üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ tarafından yönetilmekte olan www.snsbilisimteknoloji.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Üyenin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, www.snsbilisimteknoloji.com üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Üyenin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir. İşbu Üyelik Sözleşme bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitinin oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmenin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye; www.snsbilisimteknoloji.com’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcıların, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üye’ye ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Şunu da belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ olarak kesinlikle veterinerin reçete ettiği hayvan sağlığı için ilaç satışı hizmeti verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.7. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşullarının, “SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de Satış Yapma” ve “SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmeleri, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu da kabul etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR

Üye:snsbilisimteknoloji.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek/tüzel kişi kullanıcıdır.
Alıcı: SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ile yaptığı sözleşme kapsamında snsbilisimteknoloji.com üyesi olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcının yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Satıcı: SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ile yaptığı sözleşmeyle snsbilisimteknoloji.com’a üye olan ve www.snsbilisimteknoloji.com.üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade etmektedir.
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve snsbilisimteknoloji.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir.
Profilim Sayfası: Üyenin snsbilisimteknoloji.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üyenin kendisine özel olan sayfayı ifade etmektedir.
Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
Sanal Pazaryeri: SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin, snsbilisimteknoloji.com üzerinde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin kurallarına uygun olarak Satıcılara sağlamış olduğu ve Satıcıların bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
snsbilisimteknoloji.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşme ile belirlenen hizmetlerin sağlanmakta olduğu www.snsbilisimteknoloji.comalan adına sahip; internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ait marka ve fikri haklar dahil olup, fakat bunlarla da sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını da ifade etmektedir.
 

MADDE 4- TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.snsbilisimteknoloji.com adresinde bulunan işbu Üyelik

Sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin sitesinde talep edilen bilgileri doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin info@snsbilisimteknoloji.com adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir.

4.2. Üyenin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.snsbilisimteknoloji.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üyenin www.snsbilisimteknoloji.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir. Sayılan ve buna benzer hallerde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin sağladığı bilgilerden yararlanmak suretiyle Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin şimdiden bunu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.snsbilisimteknoloji.com’un kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir zarar için de sorumlu tutulamayacaktır.

4.7. Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Üye, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ilgili kullanım veya herhangi bir yanlış kullanımdan ötürü sorumlu olmayacaktır. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklı kalacaktır. üyenin, www.snsbilisimteknoloji.com’da ki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir.

Üyenin internet sitesine, tüzel bir kişi adına üye olması halinde Üye, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde, Üye doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin, Üyenin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, bu gibi hallerde satıcının ürünü için alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, www.snsbilisimteknoloji.com.da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır.

Ancak; SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.

Üyenin, www.snsbilisimteknoloji.com da yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içerikle SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üyeler, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.11. Üye, www.snsbilisimteknoloji.com üzerinden herhangi bir Satıcıdan vereceği siparişler için akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmelerinde; Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.12. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir.

4.13. www.snsbilisimteknoloji.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üyeden alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www.snsbilisimteknoloji.com’un herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere, uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara iletilebilecektir.

4.14. Üye, www.snsbilisimteknoloji.com’u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

14.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,
14.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üyenin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
14.3. www.snsbilisimteknoloji.com’da yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması;
14.4. www.snsbilisimteknoloji.com’a virüs veya www.snsbilisimteknoloji.com.’un veri tabanına, www.snsbilisimteknoloji.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
14.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
14.6. www.snsbilisimteknoloji.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin önceden yazılı izni alınmaksızın www.snsbilisimteknoloji.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
4.15. Üye www.snsbilisimteknoloji.com’da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.snsbilisimteknoloji.com’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.16. www.snsbilisimteknoloji.com‘un veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.17. Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yedi gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya sitede güncellenmediği takdirde, Üyenin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.18. Üye’nin, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.19. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.20. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler www.snsbilisimteknoloji.com adresinde “SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de Satış Yapma” ve “SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de Alışveriş” başlıkları altında bulunmaktadır.

4.21. Mevzuatta, internet sitemizde veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üyeye rücu etme hakkı SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de saklıdır.

4.22. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üyeye rücu etme hakkı SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’de saklıdır.

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, www.snsbilisimteknoloji.com da ki Hizmetler’den Üyenin yararlanabilmesi için bizzat üyenin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, üyenin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.snsbilisimteknoloji.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını” da kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için,SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ info@snsbilisimteknoloji.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

5.2. Üyenin www.snsbilisimteknoloji.com’a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üyeye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirlenmekte ve www.snsbilisimteknoloji.com sitesinde erişime sunulmaktadır.

5.3. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ile paylaşılan kişisel veriler, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

SNS Bilişim | SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ

Adres: Kocatepe Mahallesi, 574 Sokak
No:59 Dai:4 Eşrefpaşa 35256 Konak / İZMİR
Telefon: 0 554 475 8902
İnternet Adresi: www.snsbilisimteknoloji.com
Elektronik Posta Adresi: info@snsbilisimteknoloji.com

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, markası ve logosu, www.snsbilisimteknoloji.com. internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin mülkiyetinde bulunmaktadır.

Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.snsbilisimteknoloji.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye’nin, üçüncü kişilerin veya SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.2. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları inceleyecektir. SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, info@snsbilisimteknoloji.com. e-posta adresinden ulaşabilecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve www.snsbilisimteknoloji.com. da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.snsbilisimteknoloji.com de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. İşbu sözleşmenin 4. maddesinin 9. fıkrası hükümleri saklıdır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, info@snsbilisimteknoloji.com  adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılara doğrudan veya SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ üzerinden (Madde 9’da beyan olunduğu üzere) iletebilirler. Şikâyetin, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ iletilmesi halinde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin Resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ’nin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri SNS BİLİŞİM TEKNOLOJİ tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

Size bir kampanya haberimiz var!

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı